ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  Ζ.Ν.Χ.

Η νέα σειρά Δοχείων αποθήκευσης ενέργειας και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. είναι ένα παγκοσμίως καινοτόμο προϊόν
της ελληνικής εταιρείας Mytherm  και κατασκευάζεται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους ικανοποιώντας κάθε
ανάγκη σας σε ζεστό νερό.

Καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες θέρμανσης αλλά και αποθήκευσης ενέργειας και ζεστού νερού χρήσης σε οικιακό ή
επαγγελματικό χώρο (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες). Η προηγμένη τεχνολογία κατασκευής του σε συνδυασμό με τα
σύγχρονα και πιστοποιημένα υλικά το καθιστούν ανθεκτικό στο χρόνο και ιδιαιτέρως αποδοτικό στην παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης και την αποθήκευση θερμικής ενέργειας.

Η λειτουργία του σε ατμοσφαιρική πίεση μειώνει εξαιρετικά την καταπόνηση του συστήματος.
Παρέχει άφθονο ζεστό νερό χρήσης εκμεταλλευόμενο την ενέργεια εναλλακτικών πηγών (ηλιακή ή γεωθερμική ενέργεια)
ή το ζεστό νερό του λέβητα, την ηλεκτρική ενέργεια ή την αντλία θερμότητας.
Ανοξείδωτοι εύκαμπτοι εναλλάκτες τοποθετούνται εντός του Δοχείου για την παραγωγή θερμικής ενέργειας καθώς και
υδραυλική παροχή πλήρωσης και αποχέτευσης και αναμονές για τοποθέτηση θερμομέτρου ή θέσεις κυαθίου αισθητήρα.

Το Δοχείο κατασκευάζεται από υλικά υψηλής τεχνολογίας τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετική χημική αντίσταση και δεν
προσβάλλονται από οξέα ή βάσεις. Εντός των τοιχωμάτων του δοχείου στο ενδιάμεσο κενό εκχύνετε θερμική μόνωση
πολυουρεθανη . Ένα μονωμένο καπάκι στο πάνω μέρος του Δοχείου το στεγανοποιεί από το εξωτερικό περιβάλλον
και συγχρόνως παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό του δοχείου για έλεγχο της στάθμης του νερού που υπάρχει εντός του.

Η δυνατότητα επέκτασης ή μετατροπής του δοχείου είναι επίσης εφικτή.

Το κάτω μέρος το Δοχείο φέρει ρυθμιζόμενα στηρίγματα δαπέδου για την σωστή τοποθέτησή του στον χώρο .
Παρέχεται δυνατότητα ανάμιξης του νερού με ειδικά υλικά βελτιστοποίησης για ενίσχυση της απόδοσης του συστήματος
αλλά και για αισθητικούς λόγους (αντιψυκτικά για αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, και πρόσθετα για μεγαλύτερη διαύγεια,
αδρανοποίηση αλάτων και μικροοργανισμών )

Χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό Δοχείο από Πλαστικό και ανοξείδωτο (σύγχρονη και καινοτόμα τεχνολογία
σχεδίασης και κατασκευής χωρίς διάβρωση με 10 χρόνια εγγύηση διεθνής πατέντα PCT/GR2019/000005.

Για την κατασκευή του Βoiler Heatpump ΒΗ ενσωματώνεται ένας χάλκινος εναλλάκτης σε έναΔοχείο και μια αντλία θερμότητας
τοποθετημένη στο πάνω μέρος του Δοχείου , η οποία ανακτά θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και θερμαίνει το νερό
εντός του Δοχείου.

Με συντελεστή COP έως και 4.1 παρέχει  Ζ.Ν.Χ. με πολύ χαμηλό κόστος καθώς επιτυγχάνει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
σε ποσοστό έως και 70% συγκριτικά με τη χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων. Και δίνει λύσεις στις ανάγκες παραγωγής ζεστού νερού
χρήσης μιας κατοικίας ή ενός μικρού ξενοδοχείου.Διατίθεται σε μοντέλα των 300 και 600 lit με αντλία απορροφούμενης ισχύος
1.18 kW (compressor freon R410a) και αποδιδόμενης ισχύος άνω των 4,8 kW. Η δυνατότητα παραγωγής znx και για μεγαλύτερες
καταναλώσεις είναι επίσης εφικτή καθώς μπορεί να συνεργαστεί με μεγαλύτερες αντλίες αέρα -νερού ή με chiller κλιματισμού
“κλέβοντας” την απορριπτόμενη προς το περιβάλλον ενέργεια για να την αποδώσει στο νερό του boilerκαι να παραχθείδωρεάν
ζεστό νερό χρήσης.

Το Βoiler ΒΗ διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας και ελέγχου για απρόσκοπτη ασφαλή και οικονομική λειτουργία.

Παράγει Ζ.Ν.Χ. άνω των 60C.

Η on time παραγωγή Ζ.Ν.Χ.  είναι 180 lit /h με ΔΤ 25C και παράλληλα εντός του boiler υπάρχει επιπλέον αποθηκευμένη ενέργεια
350 lit (μοντέλο BH 300) και 700 lit(μοντέλο BH 600).

Για ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα Ζ..Ν.Χ. για μικρής διάρκειας χρονικά διαστήματα –ωρες αιχμής- το πρόβλημα λύνει η τοποθέτηση
μιας ηλεκτρικής αντίστασης 4 – 9 kWη οποία προσθέτει 130-300lit/h Ζ.Ν.Χ.

Για μεγαλύτερες ανάγκες μπορούν παράλληλα να ενεργοποιηθούν επιπρόσθετες διατάξεις παραγωγής znx. όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις
και εναλλάκτες ηλιακού ή λέβητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά