Επικοινωνία

MIK EUROPE IKE
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου

Οικ. Τετρ. 40 – Γ’ Είσοδος
57022 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Tηλ: +30 2310 710 008
Fax: +30 2310 722 560
E-Mail: info@mytherm.gr