Επικοινωνία

MYTHERM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου

Ο. Τ. 40 – Δ’ Είσοδος
57022 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Tηλ: +30 2311 829 500
Fax: +30 2311 829 200
E-Mail: [email protected]