ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ PELLET MS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ο ανεμιστήρας του καυστήρα καθαρίζει την εστία καύσης του καυστήρα  από τα υπολείμματα και την στάχτη

της καύσης πέλλετ δουλεύοντας για συγκεκριμένο χρόνο, στο μέγιστο των στροφών του.

Ο καυστήρας pellet MS σχεδιαστικού μοντέλου 2018, επιτυγχάνει υψηλή απόδοση, μειωμένη εκπομπή ρύπων και
φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία.

Διαθέτει :

 • Σύστημα αυτόματης έναυσης με τη βοήθεια ηλεκτρικής αντίστασης
 • Τεχνολογία pipe in pipe στην εστία καύσης για υψηλή απόδοση και αντοχή στον χρόνο .
 • Αυτόματο σύστημα καθαρισμού της εστίας καύσης.
 • Δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης μηχανισμού πεπιεσμένου αέρα και διάταξης αυτόματου καθαρισμού
  υπολειμμάτων καύσης σε περίπτωση που το pellet έχει σημείο τήξης χαμηλότερο της θερμοκρασίας καύσης ή
  παράγει μεγάλα ποσοστά στάχτης (μοντέλο MS Plus)
 • Εστία καύσης κατασκευασμένη από υλικά αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες – ανοξείδωτα ελάσματα inox 310,
  1200 °C.
 • Όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας

H τεχνολογία pipe in pipe διαμορφώνει τον χώρο καύσης στον εσωτερικό σωλήνα με τη βοήθεια ειδικής
λάμας-κόφτρας- ώστε να αυξάνεται η θερμοκρασία καύσης καθώς και ο βαθμός απόδοσης του συστήματος.
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μείωση των υπολειμμάτων καύσης.

Ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου υπάρχουν κατάλληλες οπές για την παροχή πρωτεύοντα και δευτερεύοντα
αέρα καύσης.

Ο καυστήρας λειτουργεί «σετάροντας» την ισχύ καύσης κατά αντιστοιχία με την έξοδο καυσαερίων και όχι μόνο
κατά αντιστοιχία με τη θερμοκρασία νερού του λέβητα ή τη θερμοκρασία αέρα του αερολέβητα ή την εντολή
θερμοστάτη.

 • Μοντέλα από 35 έως 5.000 kw(κατόπιν ζήτησης)
 • Υψηλή απόδοση καύσης έως 99.0 %
 • Διαθέτει αισθητήρα καυσαερίων και δυνατούς ανεμιστήρες καύσης και καθαρισμού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά