προϊόντα σε αυτή την κατηγορία
Λάμπες Κενού Mytherm
Κωδικός: ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ MYTHERM-1

Ο ηλιακός συλλέκτης με λάμπες κενού αποτελείται από γυάλινους σωλήνες βορικού πυριτίου οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις λόγω του πολύ χαμηλού συντελεστική θερμικής διαστολής.