προϊόντα σε αυτή την κατηγορία
Πλαστική Δεξαμενή Στενού Τύπου
Κωδικός: SLIM 7

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.

Πλαστική Δεξαμενή Παταριού
Κωδικός: AQUA S12

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.

Πλαστική Δεξαμενή Κατακόρυφη
Κωδικός: ECO S6

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.

Πλαστική Δεξαμενη Οριζόντια
Κωδικός: PORKY S5

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.

Δεξαμενές Βιολογικού
Κωδικός: S4

Δεξαμενή λιποσυλλέκτης από τη Mytherm.

Δεξαμενές Pellet
Κωδικός: ΔΕΞ PELLET

Δεξαμενή pellet ή βιομάζας για χρήση σε λέβητα ή καυστήρα.

Πλαστική Δεξαμενη Κατακόρυφη
Κωδικός: ELEPHANT S8

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.