προϊόντα σε αυτή την κατηγορία
Πλαστική Δεξαμενή Στενού Τύπου
Κωδικός: SLIM 7

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.

Πλαστική Δεξαμενή Παταριού
Κωδικός: AQUA S12

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.

Πλαστική Δεξαμενή Κατακόρυφη
Κωδικός: ECO S6

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.

Πλαστική Δεξαμενη Οριζόντια
Κωδικός: PORKY S5

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από γραμμικό χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. Το LLDPE παρουσιάζει χημική αντίσταση και δεν προσβάλλεται εύκολα από ισχυρά οξέα και βάσεις.

Δεξαμενές Βιολογικού
Κωδικός: S4

Δεξαμενή λιποσυλλέκτης από τη Mytherm.

Twin
Κωδικός: TWIN

Ηλιακοί συλλέκτες Mytherm διπλής ενέργειας.

Λάμπες Κενού Mytherm
Κωδικός: ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ MYTHERM-1

Ο ηλιακός συλλέκτης με λάμπες κενού αποτελείται από γυάλινους σωλήνες βορικού πυριτίου οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις λόγω του πολύ χαμηλού συντελεστική θερμικής διαστολής.

Επίπεδοι Συλλέκτες Mytherm
Κωδικός: ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ MYTHERM

Οι ηλιακοί συλλέκτες επίπεδης επιφάνειας είναι κατασκευασμένοι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές για υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικοί για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) σε ηλιοθερμικά συστήματα.

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Mytherm
Κωδικός: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ MYTHERM

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες Mytherm κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN από ειδικό χάλυβα SI 12-03/VE DCP και από ειδικό υαλόκραμα σύμφωνα  με το πρότυπο  DIN 4753 TEIL 3.